World Port Conference Rotterdam - Stichting De Noordzee

Van 9 tot en met 11 juli vond in Rotterdam de C40 World Port Climate Conference plaats. Op deze bijeenkomst kwamen 55 havens van over de gehele wereld bij elkaar om afspraken te maken over het aanpakken van luchtvervuiling en CO2 uitstoot.
Een haven heeft geen bestaansrecht zonder schepen. Schepen vormen echter een belangrijke bron van luchtvervuiling. Zeker in kustgebieden dragen zij aanzienlijk bij aan de luchtvervuiling, met name zwavelverbindingen (SOx), stikstofverbindingen (NOx) en fijnstof (PM10, PM2.5). Ook de bijdrage van zeeschepen aan CO2 emissies is aanzienlijk.
Stichting De Noordzee vindt het dan ook een goede zaak dat de 55 havens, die deelnamen aan de driedaagse C40 World Port Climate Conference bijeenkomst afgesproken hebben om zich actief in te gaan zetten in de strijd tegen luchtverontreiniging en de uitstoot van CO2.
Ter ondersteuning van de havens hebben we samen met 15 internationale milieuorganisaties een manifest opgesteld for Clean Shipping. Onze voorzitter Leo Jansen heeft het manifest aangeboden aan de Rotterdamse Wethouder van Economie, Haven en Milieu de heer Harbers (manifest is onderaan bijgevoegd aan blog).
In november vindt een vervolgbijeenkomst plaats in Los Angeles. Stichting De Noordzee zal de havens in de gaten houden hun beloften die in Rotterdam gemaakt zijn na te komen.