Wrakslopers roven oorlogsgraven leeg - Stichting De Noordzee

‘Als nu geen einde wordt gemaakt aan de praktijken van Nederlandse bergingsschepen, is het einde nabij voor de wrakken van Cressy, Hogue en Aboukir’. Dit meldt Duik de Noordzee schoon, een initiatief van Noordzeeduikers waar Stichting De Noordzee samen met de Vereniging Kust & Zee en Sportvisserij Nederland een samenwerking mee is aangegaan.
De drie Engelse kruisers uit de Eerste Wereldoorlog, die 22 zeemijl uit de kust van Scheveningen op de bodem van de Noordzee liggen, worden momenteel regelmatig geplunderd door opvarenden van de Bernicia uit Scheveningen. Stichting De Noordzee is geschokt dat deze praktijken ongehinderd kunnen doorgaan.
Er is momenteel sprake van een ‘run’ op de metalen van de drie Engelse Kruisers. Regelmatig varen de bergingsschepen uit naar de wrakken, met als doel koper en brons te bergen uit winstbejag. Het staal dat zij niet kunnen gebruiken wordt van de ‘oogst’ afgehakt en rondom het wrak op de bodem terug gegooid. Dit heeft als neveneffect dat er nog meer staandwantnetten en sportvistuig blijft haken dan al gebruikelijk is op deze scheepswrakken.
Scheepswrakken zijn ecologische hot spots in de Noordzee die door deze bergers met rust gelaten moeten worden. Veel vissen en bodemdieren vinden op scheepswrakken een schuilplaats. Bovendien word hier belangrijk cultureel erfgoed aangetast. De Engelse kruisers, die op 22 september 1914 ten onder gingen na een aanval door de Duitse onderzeeër U9, zijn oorlogsgraven. Bij de ondergang van de Cressy, de Hogue en de Aboukir kwamen 1459 opvarenden om het leven.
De wrakslopers houden op geen enkele manier rekening met het belang van deze wrakken voor mens en dier. Eerder hielden zij al huis op een andere Brits oorlogswrak: de Scott. Recentelijk was ook het wrak van de Tubantia aan de beurt, een postboot die net als de Kruisers in 1914 zonk.
Noordzeeduikers van Duik de Noordzee schoon hebben de Bernicia al meerdere malen gevraagd hun praktijken te staken, helaas zonder resultaat. De autoriteiten grijpen vooralsnog niet in. Zaterdag 10 september 2011 vloog een Kustwachtvliegtuig over de posities van de Kruisers: daarbij werd geconstateerd dat de Bernicia bezig was met bergen. Bij terugkomst in de haven is de douane aan boord van de Bernicia gekomen, de opsporingsambtenaren troffen een flinke partij koper en brons aan. Hier is proces-verbaal van opgemaakt.
De kostbare metalen van de drie kruisers worden al maanden illegaal aan land gebracht. Een medewerker van de KLPD verklaard dat zij er niets aan kunnen doen omdat deze wrakken niet beschermd zijn. Stichting De Noordzee, Duik de Noordzee schoon, Vereniging Kust & Zee en Sportvisserij Nederland twijfelen hier ernstig aan en zullen stappen nemen om de sloop te stoppen. Het mag niet mogelijk zijn dat belangrijk cultureel en ecologisch erfgoed, waar duizenden duikers en sportvissers jaarlijks gebruik van maken, op deze manier aangetast wordt.
Auteur: Joop Coolen