Wytske Postma vertrekt bij Stichting De Noordzee - Stichting De Noordzee

De val van het kabinet en de vervroegde verkiezingen zijn voor Wytske reden om weer een actievere rol in de politiek te spelen. Zij heeft zich aangesloten bij Nieuw Sociaal Contract (NSC), waar zij de rol van campagneleider op zich heeft genomen en daarmee een actieve politieke functie vervult. Wytske heeft in overleg met de Raad van Toezicht besloten terug te treden als directeur.

Voor Stichting De Noordzee betekent dit het verlies van een directeur met hart voor de Noordzee. In het afgelopen jaar heeft Wytske er voor gezorgd dat Stichting De Noordzee op relevante thema’s zichtbaar en betrokken was in zowel het politiek debat als in de landelijke en regionale media.

“Voor Wytske is politiek een roeping en bij een dergelijk verzoek kan en wil je als Raad van Toezicht niet in de weg staan. Wij hebben begrip voor haar keuze”, aldus Mark Dierikx, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting De Noordzee.

Wytske draagt haar taken voor een interim-periode de komende tijd over aan het huidige management team, bestaande uit Ewout van Galen en Frank Reef. De Raad van Toezicht beraadt zich over de opvolging.