Zeehonden op de Razende Bol 2 - Stichting De Noordzee

Vorig jaar blogde ik over een dag die ik met zeehondenonderzoekers doorbracht op de Razende Bol, voor de kust van Texel. De onderzoekers waren bezig met het monitoren van het gedrag van zeehonden om vast te stellen of zij verstoord werden door baggerschepen die langsvoeren. Omdat ze er toch waren, werd er meteen op andere verstoringen gelet, altijd interessant om te weten.
Rapport
Inmiddels is de suppletie klaar en is het onderzoek afgerond. Na een tijdje verschijnt er dan een officieel rapport en dat kreeg ik onlangs onder ogen. De opvallende conclusie is, dat de zeehonden op de Razende bol net doen alsof er geen enorme baggerschepen langsvaren. Er werd niet extra op of omgekeken en de zeehonden gingen niet massaal te water. De verstoring viel dus erg mee op deze locatie.
Beschermd gebied
De plek waar de zeehonden altijd lagen, werd door de onderzoekers bijgehouden. Op de razende bol is een beschermd gebied ingesteld voor de zeehonden. Doordat de razende bol echter verplaatst in de loop der jaren, is een deel van de noordoostelijke punt inmiddels uit het aangewezen beschermingsgebied verschoven. Laat dit nu net de locatie zijn waar de zeehonden altijd gaan liggen! Zeehonden trekken zich dus niets aan van de grenzen van hun beschermingsgebied, maar gaan gewoon lekker liggen waar ze zin hebben. Sommige dagen lagen er maar liefst 160 zeehonden te zonnen op de punt.
Opvallend
Het viel op dat, terwijl het onderzoek zich richtte op verstoring door baggerschepen, de zeehonden veel meer verstoord werden door allerlei andere menselijke bezigheden. Er werden mensen gezien die bezig waren met surfen, vliegen, zeilen, vissen en kajakken. Daarnaast werd er met helikopters gevlogen en kwamen er speedbootjes langsvaren. Mensen gingen zelfs aan land om een boterhammetje te eten op de ligplaats van de zeehonden. Vooral wanneer mensen zeer dichtbij kwamen, gingen de zeehonden massaal te water.
Duidelijk is dat het bij ecologisch onderzoek niet voldoende is om alleen naar één activiteit te kijken, maar dat alle menselijke activiteiten samen moeten worden bezien voor beoordeeld kan worden of dieren verstoord worden door een bepaalde bezigheid.