Zeehonden op de Razende Bol - Stichting De Noordzee

Afgelopen dinsdag ging ik samen met onderzoekers van Bureau Waardenburg en Rijkswaterstaat op zeehondenonderzoek. De onderzoekers zijn bezig met het monitoren van het gedrag van zeehonden om vast te stellen of zij verstoord worden door baggerschepen die langsvaren.
Strandsuppletie
Het zeehondenonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Momenteel vinden er op de punt van Texel strandsuppleties plaats om lokaal het strand op te hogen ten behoeve van de veiligheid. Grote baggerschepen zuigen daarom op ongeveer 8-12 kilometer uit de kust zand van de Noordzeebodem en brengen dit naar het strand bij paal 9 op Texel. Daar koppelt het schip zichzelf aan een grote buis en spuit het zand op het strand. Aansluitend verplaatsen bulldozers het zand naar de juiste plaats.
Effecten op zeehonden?
Tijdens het varen komt de sleephopperzuiger langs de zandplaat die voor de Texelse kust ligt, de Razende Bol. Op de oostelijke punt van de plaat liggen meestal zeehonden te rusten en de vraag is nu of deze zeehonden last hebben van de passerende baggerschepen. Daarom heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar het gedrag van de zeehonden gedurende de dag, terwijl de baggerschepen heen en weer varen langs de plaat.
Kop omhoog
Het onderzoek wordt uitgevoerd door met verrekijkers de zeehonden te observeren en iedere 2 minuten te noteren wat de zeehonden op dat moment doen. Toen ik er was lagen er 50 zeehonden lekker in de zon (het was mooi weer) op de waterkant. Gedurende een uur werd om de 2 minuten vastgesteld of de zeehonden stillagen, in het water zaten, de kop omlaag hadden of de kop omhoog. Tijdens dit uur kwam er 1 keer een baggerschip langs, maar de zeehonden leken niet erg onder de indruk. Een enkele zeehond keek op tijdens het passeren van het grote schip. Tijdens het volledige meerdaagse onderzoek worden tientallen van zulke scheepspassages bijgehouden waardoor er een beeld ontstaat van wat de passerende schepen voor totaaleffect op de zeehonden hebben. In hoeverre de rustende zeehonden er nu last van hebben is nog niet duidelijk.
Het onderzoek is bijna afgerond en de resultaten zullen in 2010 bekend worden.