Zeemeerminnentranen op het strand van Terschelling - Stichting De Noordzee

Ze zijn klein rond en komen voor in allerlei kleuren. Op het eerste gezicht zie je ze niet, maar als je langs de vloedlijn loopt en bukt, dan kun je ze zien liggen: ‘Mermaid tears’, ofwel zeemeerminnentranen worden ze genoemd. Kleine plastic korrels, die inmiddels in alle oceanen te vinden zijn. Deze week werden grote hoeveelheden van deze korrels, granulaten, door medewerkers van Stichting De Noordzee (SDN) tijdens de driemaandelijkse afvalmonitoring op het strand van Terschelling  gevonden.

De plastic korrels op het strand van Terschelling, aangespoeld uit zee, zijn zwart van kleur en hebben ongeveer het formaat van visseneitjes. Medewerkers van Stichting De Noordzee verzamelden in een oogwenk een handvol over een oppervlak van nog geen vierkante meter. Waar ze vandaan komen is onduidelijk. Vooral op de Noordzeestranden op de Waddeneilanden zijn ze vaker te vinden. Misschien worden ze gemorst bij overslag en transport, of worden ze gebruikt voor het reinigen van de motoren en komen ze zo in zee terecht. Als zeemeerminnen bestaan, hebben ze inderdaad een reden om verdrietig te zijn. Want deze plastic korrels,  die worden gebruikt als grondstof voor de plastic industrie, zijn schadelijk voor  zeedieren zoals vissen en vogels. Die zien ze aan voor een smakelijk hapje en eindigen zo met een volle buik met plastic waardoor hun hongergevoel verdwijnt en ze uiteindelijk verhongeren. Ook worden granulaten  in vogelmagen gevonden, blijkt uit Nederlands onderzoek naar Noordse Stormvogels. Plastic heeft bovendien een sterk aantrekkende werking  op vervuilende, chemische stoffen als DDT en PCB’s, die in het zeewater zitten. Stichting De Noordzee vindt dat afval en plastic niet thuishoort in de Noordzee en andere oceanen. De organisatie doet al jaren onderzoek naar de hoeveelheid en het soort afval in zee. Ook onderzoekt zij of er sprake is van een afname of toename en of het soort afval verandert. Bijvoorbeeld meer of minder plastic. Uit verschillende onderzoeksprogramma’s, waaronder het monitoringonderzoek van SDN zelf, blijkt dat de hoeveelheid afval in de Noordzee de laatste 10 jaar niet wordt teruggedrongen, ondanks het (inter)nationaal afvalbeleid. SDN wil deze plastic vervuiling aan de bron terugdringen, samen met overheid en het bedrijfsleven.

Plastic soep In de oceanen bevinden zich verschillende ‘plastic soepen’. Dit zijn plekken waar door de oceaan stromingen grote hoeveelheden afval, voornamelijk plastic, bij elkaar komen. De hoeveelheid afval in zee neemt eerder toe dan af. De effecten van met name plastic afval op het leven in zee zijn zeer schadelijk. Zeedieren raken verstrikt, verstrengeld of komen om door verhongering ten gevolge van het afval. Daarnaast worden grotere plastic afvalitems onder invloed van zeewater, fysische processen en zonlicht omgezet in microscopisch kleine deeltjes plastic, de zogenaamde micro plastics, die uiteindelijk in de voedselketen belanden.