Zeevarenden binnenkort milieubewust - Stichting De Noordzee

Een werkgroep van de Internationale Maritieme Organisatie heeft op 6 februari een voorstel aangenomen om kennis en bewustwording over het zeemilieu verplicht op te nemen in de opleiding van alle zeevarenden. Het grote voorbeeld daarbij is de ProSea-cursus die sinds 10 jaar aan studenten van Nederlandse zeevaartscholen wordt gegeven.
Stichting De Noordzee pleit al jaren voor zo’n verplichting en heeft samen met ProSea het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Europese Commissie gevraagd een voorstel bij de IMO in te dienen. Met de herziening van het STCW verdrag, waarin de eisen aan zeevarenden staan, zal kennis van het zeemilieu binnen een paar jaar een vast onderdeel van het curriculum worden.