Zeldzame bultrug duikt op bij IJmuiden - Stichting De Noordzee

Woensdag 3 december is er op zee voor de kust van IJmuiden een bultrug waargenomen. Een zeldzame gebeurtenis. Het lijkt erop dat dit een andere bultrug is dan degene die vorig jaar rond deze tijd een week lang te zien was bij de pier van IJmuiden. Helpt u ons mee de herkomst van dit dier te achterhalen?
Slechts zelden is er een bultrug voor de kust
Varend voor de kust bij IJmuiden werd de bemanning van de Terschelling verrast door een walvis, die plotseling bij de boot opdook. Uit de gemaakte foto blijkt dat het om een bultrug gaat. Voor onze kust is dat een absolute zeldzaamheid. Uit het vorig jaar op initiatief van Stichting De Noordzee verschenen boek ‘Walvissen en dolfijnen in de Noordzee’ blijkt dat bultruggen in de Noordzee zeer zeldzaam zijn. Tot nu toe zijn er inclusief dit exemplaar zes bultruggen gesignaleerd, waarvan drie uiteindelijk strandden.
Een andere bultrug dan die van 2007?
Op basis van de foto die van het dier genomen is blijkt dat het waarschijnlijk om een ander exemplaar gaat dan degene die in november 2007 bij IJmuiden rondzwom. Dat dier werd in mei van 2007 in Den Helder gezien en dook in september 2007 in Ierland op. In tegenstelling tot de bultrug van vorig jaar lijkt dit exemplaar een egaal zwarte rugvin te hebben. Dit zou kunnen betekenen dat het om een ander individu gaat.
Is het een bekende ‘Noordzee-bultrug’?
Het afgelopen jaar zijn er op verschillende plaatsen in en rond de Noordzee bultruggen waargenomen. Zo zwom er deze zomer een bultrug de Oostzee op en is er een bultrug in het kanaal gezien. Mogelijk gaat het hier om één van deze exemplaren. De foto die van dit dier gemaakt is kan helaas niet gebruikt worden voor identificatie doeleinden.

Help ons deze bultrug te identificeren!

Met een betere foto kunnen we het raadsel van de herkomst van deze bultrug misschien met u oplossen. Mocht u daarom één dezer dagen de bultrug zien en/of foto’s of filmmateriaal hebben dan willen wij dat heel graag weten. Op basis daarvan kunnen wij de foto’s vergelijken met foto’s van andere bultruggen die in de Noordzee gezien zijn. De contactpersoon voor waarnemingen is Wouter Jan Strietman, tel. 030-234 0016