Zo snel mogelijk aan de slag om containerverlies tegen te gaan - Stichting De Noordzee

In de nacht van 1 op 2 januari voer het grote containerschip MSC Zoe vlakbij de Nederlandse kust tijdens een heftige noordwesterstorm. Het verloor hierbij in totaal 342 containers. Dit veroorzaakte een enorme milieuramp, waarbij ongeveer 3,2 miljoen kilo afval in de Noordzee en Waddenzee belandde.

Zo snel mogelijk werden er opruimacties opgezet, waarbij veel vrijwilligers meehielpen. Op dit moment ligt er nog ongeveer 800.000 kilo afval in zee, dat zo snel mogelijk opgeruimd moet worden. Daarnaast heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een onderzoek afgerond naar de toedracht van de containerramp. Dit rapport wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken door middel van een rondetafelgesprek. 

Containerschepen zijn erg gegroeid qua formaat en daarom is het nodig om oudere eisen opnieuw kritisch te bekijken, zeker omdat uit een ander rapport is gebleken dat de eisen voor het vastzetten van containers in tweederde van de gevallen niet volledig worden nageleefd.

MaartenVerdaasdonk (3)
Maarten Verdaasdonk, projectleider Schone Scheepvaart

OVV: vernieuw veiligheidseisen containerschepen

https://www.youtube.com/watch?v=gpy9BiEtbeI&feature=emb_title

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

Uit het OVV-rapport blijkt dat de heftige weersomstandigheden ervoor hebben gezorgd dat het schip te maken kreeg met grote krachten. Die krachten konden ervoor zorgen dat het containerverlies werd veroorzaakt. Om dit in de toekomst te kunnen voorkomen, adviseert de OVV de wereldwijde scheepvaartsector om verschillende eisen te vernieuwen, vooral wat betreft de veiligheid

Containerschepen zijn erg gegroeid qua formaat en daarom is het nodig om oudere eisen opnieuw kritisch te bekijken, zeker omdat uit een ander rapport is gebleken dat de eisen voor het vastzetten van containers in tweederde van de gevallen niet volledig worden nageleefdOok moet er volgens het rapport worden gekeken naar het ontwerp van schepen. Specifiek zou er extra aandacht moeten worden besteed aan de routes vlakbij de Waddenzee. De route die de MSC Zoe voorafgaand aan de ramp heeft gekozen, is relatief ondiep en vervuiling hier is een directe grote bedreiging voor het Waddengebied. Het rapport doet een aanbeveling aan Nederland, Duitsland en Denemarken om samen te werken om de Waddenzee beter te beschermen. 

Wat is de beste aanpak om de veiligheid op zee én voor het milieu te vergroten?

In het rondetafelgesprek komen verschillende deskundigen vandaag aan het woord om hun visie te geven op het rapport van de OVV en de acties die moeten volgenDe leden van de Tweede Kamer willen zo meer informatie krijgen over de beste aanpak om de veiligheid op zee en voor het milieu te vergroten. De Waddenvereniging heeft, samen met Stichting De Noordzee en Natuurmonumenteneen position paper geschrevenHierin beschrijven wij onze houding en wat er verbeterd zou kunnen worden. De position paper is hieronder beschikbaar. 

Stichting De Noordzee roept de Nederlandse overheid op om de adviezen uit het rapport serieus te nemen en zo snel mogelijk aan de slag te gaan om het containerverlies tegen te gaan. 

Lessen en handelingsperspectieven naar aanleiding van de containerramp MSC Zoe

Position paper Waddenvereniging mede namens Stichting De Noordzee en Natuurmonumenten voor het rondetafelgesprek over het OVV-rapport containerramp MSC ZOE, 28 oktober 2020

facebook_Cover_Photo___IMG_0061

Deel van Dossier

Containerramp MSC Zoe

Alles over de containerramp met de MSC Zoe.

Containerramp MSC Zoe