Zo werkt nalaten - Stichting De Noordzee

Opmaken van een testament

"Mijn wens voor de Noordzee is dat zij schoon en gezond is. Een zee zonder afval met een robuust ecosysteem, waar dieren de ruimte krijgen die ze nodig hebben, en waar wij met z’n allen van kunnen genieten. Om dat te bereiken hebben we geld nodig. Hoe mooi is het als u uw liefde voor de Noordzee door kunt geven via uw testament? Namens de Noordzee: bedankt!"

Ewout_van_Galen
Ewout van Galen, Programmaleider Schone Zee

Als u wilt nalaten aan een goed doel zoals Stichting De Noordzee, moet u een testament laten opmaken. Dat doet u bij de notaris. Op notaris.nl kunt u een notaris bij u in de buurt vinden. Voordat u naar de notaris gaat, is het handig als u uw eigen wensen in kaart heeft gebracht. U bepaalt zelf hoe u uw nalatenschap wilt verdelen en aan wie u wilt nalaten.

Erfstelling of legaat

U kunt op twee manieren nalaten: via een erfstelling of een legaat

Erfstelling

U kunt Stichting De Noordzee – naast uw dierbaren – ook (mede-)erfgenaam maken. Erfstellingen worden vaak in percentages weergegeven. Wat er overblijft na aftrek van eventuele schulden, kosten en legaten wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Legaat

U kunt in uw testament een legaat opnemen. Dit is meestal een vast geldbedrag, maar kan ook een bepaald goed zoals een woning of bijvoorbeeld een schilderij zijn.

Hoe u uw nalatenschap verdeelt, bepaalt u zelf. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament en meerdere mensen of organisaties benoemen tot erfgenaam.

Geen erfbelasting

Stichting De Noordzee betaalt geen erfbelasting over een nalatenschap omdat zij is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijft er meer over voor onze gezamenlijke missie: een schone en gezonde Noordzee.

Gegevens voor de notaris

Besluit u Stichting De Noordzee op te nemen in uw testament, dan heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:

Stichting De Noordzee, statutair gevestigd in Utrecht, Kantoorhoudend: Arthur van Schijndelstraat 600, 3511 MJ Utrecht.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41200744, Ten behoeve van Stichting De Noordzee ofwel haar rechtsopvolger.

Vraag voor alle informatie onze brochure over het nalatenschap aan

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Noor Buur. U kunt haar bereiken via [email protected] of 030-2340016. Zij staat u graag te woord.