Zoek oplossingen voor deze vier challenges tijdens VisHack II - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee streeft naar verduurzaming van de visserij op de Noordzee. Er zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt, maar er is ook nog veel ruimte voor verbetering. Daarom organiseert Stichting De Noordzee vrijdag 15 en zaterdag 16 februari 2019 een hackathon met als thema ‘een afvalvrije visserij’. In 33 uur werkt een multidisciplinaire groep aan praktische en creatieve oplossingen die visserij-afval in zee en op het strand verleden tijd zullen maken. Er staan vier challenges centraal, die tot stand zijn gekomen in samenwerking met (ervarings)experts en bij start van de VisHack door hen worden gepitcht. 

1. Oplossingen zoeken voor robuuste afvalopslag en ruimte aan boord

In deze challenge gaan de deelnemers op zoek naar slimme oplossingen voor robuuste afvalopslag aan boord. Begin 2019 voltrok zich een containerramp: bijna 300 containers sloegen overboord van containerschip MSC Zoë. De containers en allerlei spullen die vervoerd werden zijn in de Noordzee terecht gekomen en een deel ervan spoelde aan op verschillende Waddeneilanden. Tientallen vissersschepen waren al snel actief in het Waddengebied, zij hebben inmiddels al meer dan 20 ton afval opgevist. Hoe past dit afval naast de huidige afvalstromen huishoudelijk afval, oud vistuig en -pluis en Fishing For Litter-afval aan boord? Hoe kunnen vissers al dit afval aan boord houden op een manier dat het zo min mogelijk ruimte inneemt en zo min mogelijk extra handelingen vereist?

2. Een gebruiksvriendelijk systeem ontwerpen voor duurzaam afvalbeheer in visserijhavens zonder afvaltoerisme

In deze challenge ontwerpen de deelnemers een gebruiksvriendelijk systeem voor duurzaam afvalbeheer. Bij aankomst in de visserijhaven zijn vissers vaak een week lang op zee geweest. Hoe kunnen de faciliteiten (zoals afvalopslag) en inrichting van de haven afvalafgifte zo aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk maken? Welke nudging-technieken kunnen toegepast worden? En hoe voorkom je misbruik van deze voorzieningen door andere bezoekers? 

3. Een beloningsysteem ontwikkelen om (gescheiden) afvalafgifte en -inzameling in visserijhavens te vergroten

In deze challenge ontwikkelen de deelnemers een beloningssysteem om gescheiden afvalafgifte in de haven te stimuleren. Binnen de Green Deal Visserij voor een Schone Zee zijn er afspraken gemaakt om 95% van het afval dat aan wal wordt gebracht, te recyclen of nuttig toe te passen. Zijn er manieren om afvalafgifte van bijvoorbeeld vistuig (touwen, netten etc.) leuker te maken en te koppelen aan (directe) beloning? En welke daarvan zijn passend voor de visserijsector? 

4. Een instrument ontwikkelen voor eenvoudige afvalregistratie waarmee vissers hun inzet voor een schone zee kunnen laten zien

In deze challenge gaan de deelnemers op zoek naar (digitale) oplossingen om de inzet van individuele vissers en de visserijsector als geheel voor een schone zee zichtbaar en transparant te maken. Kunnen vissers via handige digitale en communicatie-tools hun resultaten uitwisselen? Kan een livestream met data over afvalregistratie fungeren als een manier om elkaar te motiveren?