Zuiderburen op de bres voor de Noordzee - Stichting De Noordzee

Ook in Belgie staan bij natuurorganisaties beschermde gebieden hoog op de agenda. Vorige week werd door Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en het WWF het rapport Natuurgebieden in de Noordzee. Voor natuur én mensen gepresenteerd.
Uit het rapport blijkt dat natuur en visserij heel goed samen kunnen. Jarenlang waren deze twee thema’s in één en dezelfde zin het synoniem voor “water” en “vuur”. Onverzoenbaar en onmogelijk.
Onterecht blijkt uit het wetenschappelijk rapport. Met de steun van wetenschappers van o.a. Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Vlaams Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) werd het recentste (Noord)zeeonderzoek op een rijtje geplaatst. Uit deze wetenschappelijke inzichten blijkt duidelijk dat kiezen voor natuurbehoud op zee perfect hand in hand kan gaan met een toekomstvisie voor de Vlaamse visserij (of andere gebruikers van de Noordzee).
De Belgische milieuorganisaties riepen op 14 november dan ook Vlaams-President Peeters (bevoegd voor visserij) en Eerste Minister Leterme (bevoegd voor Noordzee) op om hun beleid aan te passen en werk te maken van een zee vol (biologische en economisch) leven.
Meer weten over de activiteiten van onze Zuiderburen?
Het rapport kan gedownload worden op www.natuurpunt.be/kustwerkgroep of kan opgevraagd worden via [email protected].
Om de vinger aan de pols te houden organiseert de Belgische natuur- en milieubeweging op 1 april een politiek café n.a.v. de Vlaamse en Europese verkiezingen, waar (potentiële) toekomstige beleidsmakers met hun engagement voor de kustregio en de Noordzee geconfronteerd worden.