Zwak Aalherstelplan van Minister Verburg - Stichting De Noordzee

Vandaag (3 april) heeft Minister Verburg het definitieve Nederlandse aalherstelplan naar de Tweede Kamer gestuurd. In tegenstelling tot het eerdere voorstel, komt er geen sluiting van de palingvisserij. In plaats daarvan worden de vissers verplicht elk jaar 157 ton schieraal in zee uit te zetten. Daarvoor krijgen zijn 700.000 euro compensatie.
Stichting De Noordzee is zwaar teleurgesteld. Onder druk van de Tweede Kamer is het aanvankelijke voorstel van twee maanden sluiting helemaal van tafel geveegd. Met het huidige plan legt de minister de normen die door Brussel worden gesteld naast zich neer: volgens de Europese Commissie moet er minimaal 700 ton schieraal kunnen uittrekken. Stichting De Noordzee betwijfelt daarom of het Nederlandse plan wordt geaccepteerd in Brussel. Het is immers niet aan te tonen of het uitzetten in zee effectief is. Overigens heeft de minister eerder in Brussel wel ingestemd met de voorwaarden voor de Europese aalherstelmaatregelen.
Het plan gaat volledig voorbij aan de ernst van de situatie en de mogelijkheid tot enig herstel. Het is niet vijf, maar één voor twaalf voor de paling. Op dit moment zit in Europa nog maar 1% van de hoeveelheid paling in vergelijking met 20 jaar geleden.
Minister Verburg stelt wel een handelsverbod in voor aal en aalproducten buiten de Europese Unie, in lijn met het CITES verdrag. Voor Nederland heeft dat echter nauwelijks consequenties: glasaalvisserij is toch al niet toegestaan, en import van glasaal gebeurt uit Zuid Europa.