Zwak verdrag op komst voor sloop van oude zeeschepen - Stichting De Noordzee

Mensenrechten -en milieuorganisaties maken zich ernstig zorgen over het voorstel voor een nieuw sloopverdrag voor oude zeeschepen dat vandaag (7 oktober 2008) bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wordt besproken. Het voorstel is veel te zwak om de huidige misstanden op stranden in Zuidoost Azië te stoppen.
Stichting De Noordzee is medeoprichter en lid van het mondiale NGO Platform on Shipbreaking, een coalitie van mensenrechten -en milieuorganisaties, dat de misstanden rondom het slopen van schepen wil aanpakken.
De meeste oude zeeschepen eindigen ergens op een tropisch strand in Zuidoost Azië om te worden gestript voor het terugwinnen van staal. Dit gaat gepaard met enorme milieuvervuiling en gebeurt onder onveilige werkomstandigheden, waarbij zelfs geregeld doden vallen. Regels voor het dumpen van giftig afval zijn daar nauwelijks of worden niet gehandhaafd en lonen zijn laag.
Het NGO platform on Shipbreaking keurt het voorstel dat vandaag bij de IMO van de Verenigde Naties op tafel ligt af. Het is een “greenwash-instrument” dat niets zal veranderen aan de huidige export van toxische schepen naar de armste gebieden van de wereld. “Een papieren tijger zonder tanden”, aldus Ingvild Jenssen, coördinator van het platform. De IMO ontwijkt de meest fundamentele aspecten van de dagelijkse slooppraktijken.
“Het IMO verdrag zal de huidige criminele praktijken niet aanpakken, maar hoogstwaarschijnlijk legitimeren,” zegt Jim Pucket van het Basel Action Network, lid van het NGO platform. “Heel triest dat de niet duurzame en immorele ‘business as usual’ vaak wordt beloond terwijl andere bedrijven, die meer verantwoorde scheepsontmanteling aanbieden, worden benadeeld en in de toekomst mogelijk zelfs hun deuren kunnen sluiten.”
De ‘beaching method’ ofwel strandingsmethode voor het uit elkaar halen van oude schepen is de meest schadelijke methode voor mens en milieu. Oude schepen worden met hoog tij een strand op gevaren om daar bij laag tij te worden afgebroken. Het is onmogelijk om een schip op een schone en veilige manier op een strand in een intergetijde gebied te ontmantelen. Kranen om zware materialen en staalplaten van het schip te tillen kunnen er niet eens komen vanwege de modder.
Ondanks dat het sloopschepen-probleem al jaren onder de aandacht is bij publiek en politiek, zijn er nog steeds geen echte veranderingen op komst om de huidige onacceptabele praktijken te stoppen.
foto: Platform on Shipbreaking